Inzicht in een grote hoeveelheid verzamelde data

C.H. Dekker verzamelt al jaren GPS data van vrachtwagens. Deze informatie wordt nu al deels gebruikt, maar aan analyse is men nog niet toegekomen. EasyIQ ondersteunt in dit proces door op basis van wensen te onderzoeken of deze data beschikbaar is, en zo ja, hoe deze data gebruikt kan worden in het dagelijks management van de organisatie. In een later stadium zal mogelijk ook onderzocht worden op welke wijze optimalisaties van het dagelijks proces uit deze data gehaald kunnen worden.